Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định Công bố công khai kế hoạch mua bán tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021

30-03-2021 14:16

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc Công bố công khai kế hoạch mua bán tài sản nhà nước theo dự toán năm 2021
T/h: CB văn hóa Ngọc Hoa
Kế toán ngân sách

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3090

Tổng truy cập: 205587